Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 8 mars klockan 14.00

23 FEB 2015 08:51
I2 IF Karlstads årsmöte 2015 går av stapeln söndagen den 8 mars klockan 14.00 i Brigadmuseets lokaler i Karlstad.
  • Uppdaterad: 23 FEB 2015 10:21

Alla medlemmar i I2 IF är välkomna på föreningens årsstämma 2015. Deltagarna bjuds på god smörgås med dryck.

 

Tid: Söndag 8 mars klockan 14.00

Plats: Brigadmuseet, Sandäcksgatan 31, Karlstad

Anmälan: Anmäl deltagande till Per-Anders Olsson senast 6 mars (This is a mailto link)

 

Hjärtligt välkomna!

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2015


1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av dagordning.

6.  a.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

     b.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.   Val av

     a.       föreningens ordförande för en tid av ett år;

     b.      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

     c.       två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

     d.      två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

     e.      ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

     f.        beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

     g.       sektionsansvariga för en tid av ett år jämte ersättare;

     h.      ansvariga för stödfunktioner (stugfogde) jämte ersättare.

13.   Övriga frågor

Skribent: Henrik Hjalmarsson
Epost: This is a mailto link

Våra arrangemang:

Görslitet

I2-loppet

Postadress:
I 2 IF
Box 2104
65002 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info